Rozumieme vasim financiam

O spoločnosti

Vážení priatelia,

Spoločnosť BRAINVEST, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako investičná a poradenská skupina.

Vznikla ako reakcia na požiadavku zákazníkov nájsť externého dodávateľa vysoko špecializovaných služieb finančno - konzultačnej povahy. Vzhľadom na fakt, že takéto služby boli až doposiaľ veľkou vzácnosťou, je mi veľkým potešením, privítať Vás dnes tu.

Našimi klientmi sú predovšetkým spoločnosti, ktoré preferujú profesionálny a seriózny prístup. V otázkach financovania, riadenia a zefektívňovania svojej činnosti sa rozhodli spoľahnúť na služby externých expertov namiesto využívania interných personálnych zdrojov.

Spojením skúseností, srdca, odhodlania a know-how sme položili základ pre vybudovanie trvalej hodnoty pre našich klientov, finančných partnerov a spolupracovníkov.

Dúfam, že práve BRAINVEST vo Vás zanechá len tie najlepšie dojmy.

S úctou,

Andrasik Brainvest Director

Ing. Dávid Andrášik
Managing Director

Späť