Rozumieme vasim financiam

Prehlásenie

Prehlásenie 

Tieto www stránky podľa VPP neposkytujú právne rady a teda nie sú a ani nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa BRAINVEST v maximálnej miere snaží o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto www stránok boli presné, BRAINVEST nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované.

WWW stránky môžu obsahovať presmerovania na iné webové lokality tretích strán. BRAINVEST neručí ani nijak nepreberá zodpovednosť za obsah, dostupnosť a/alebo funkčnosť týchto webových lokalít. BRAINVEST nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú použitím tejto lokality. Taktiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek následné, náhodné, nepriame, špeciálne alebo trestné škody či náklady, vrátane ale nie len straty zisku, prerušenia podnikania, straty informácií a údajov, straty dobrého mena, straty alebo poškodenia vlastníctva a akýchkoľvek nárokov tretej strany vzniknutých použitím alebo spojených s použitím, kopírovaním alebo zobrazení tejto lokality alebo jej obsahu alebo prepojených webových lokalít, bez ohľadu na to, či to spoločnosti BRAINVEST bolo oznámené, známe alebo by mala o tejto možnosti vedieť.

Späť