Rozumieme vasim financiam

Fúzie a akvizície

M&A – Fúzie a akvizície 

„M&A popisujú všetky aspekty firemnej stratégie, financovania a riadenia kúpy, predaja obchodných spoločností a ich kombinácií, ktoré môžu podporiť alebo pomôcť rásť spoločnosti rýchlejšie v danom odvetví bez toho, aby musela vytvoriť inú obchodnú spoločnosť.“

Ak chcete predať firmu, hľadáte finančného či strategického partnera alebo si chcete iba zabezpečiť nové know-how prípadne technologickú výhodu?

Práve tieto motívy Vás môžu primäť k uvažovaniu o kúpe alebo predaji spoločnosti.
Preto pre našich klientov prinášame súbor služieb, zameraných na ich potreby v tejto oblasti. Súčasne by sme ale chceli zdôrazniť fakty, na ktoré je pri M&A transakciách potrebné dávať mimoriadny pozor:

  • Predaj alebo kúpa podniku je veľmi vážne rozhodnutie
  • Napriek maximálnej snahe zúčastnených strán, sa jedná o dlhodobú záležitosť
  • Hodnota spoločnosti sa meria niekoľkými metódami, ktoré majú svoje plusy a mínusy a vnímanie predávajúceho a kupujúceho je často rozdielne
  • Podstatnou súčasťou je právne hľadisko
  • Úspešné zavŕšenie obchodu sa nedá nijako zaručiť ani kúpiť
Späť