Rozumieme vasim financiam

Žiadost o zamestnanie

„Talent a nasadenie ľudí sú najdôležitejšie kritéria nášho úspechu. Preto sa snažíme zdieľať základné hodnoty, ktoré sú základom našej bezúhonnosti a kvality.“

Osobné informácie 

Kontakty 

Vzdelanie 

Jazyky 

Jazyk I. - Anglický

Jazyk II.

Vodičský preukaz 

T

Znalosti PC 

Kariéra 

O spoločnosti som sa dozvedel 


Týmto prehlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla do tejto Žiadosti o zamestnanie som poskytol/-la spoločnosti BRAINVEST, s.r.o. dobrovoľne a sú pravdivé.

V prípade môjho neprijatia do pracovného pomeru dávam týmto spoločnosti BRAINVEST, s.r.o. svoj výslovný súhlas k spracovaniu mojich osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti BRAINVEST, s.r.o. za účelom prípadného oslovenia s ponukou zamestnania v budúcnosti. Súčasne udeľujem svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov iným spoločnostiam v rámci skupiny BRAINVEST za účelom oslovenia s pracovnou ponukou.

Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, pričom si vyhradzujem právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. V prípade odvolania tohto súhlasu spoločnosť BRAINVEST, s.r.o. zlikviduje osobné údaje, ktoré o mne získala.


  Súhlásim s vyššie uvedeným textom