Rozumieme vasim financiam

Súkromie a bezpečnosť

Súkromie a bezpečnosť 

Súkromie 

BRAINVEST sa týmto zaväzuje k čo možno najbezpečnejšiemu zachovávaniu dôverných informácií zverených nám našimi klientmi a návštevníkmi  týchto www stránok. Nikdy nepredáme alebo nezobchodujeme Vaše osobné alebo finančné údaje.S cieľom poskytnúť Vám lepšie služby môžeme požadovať niektoré údaje za konkrétnym účelom, ktoré budú použité v rámci BRAINVEST a jej skupiny spoločností, prípadne určitých tretích strán, ktoré zabezpečujú služby pre našich klientov alebo nás.
Tento záväzok sa vzťahuje na informácie získané cez tieto www stránky. Nevzťahuje na iné webové lokality a iné presmerovania.

O podmienkach súkromia a bezpečnosti iných webových lokalitách sa informujte na týchto lokalitách.
Ak sa nachádzate na verejne dostupnom  mieste týchto www stránok, ste anonymný. Nie je nutné nám poskytovať akékoľvek osobné údaje. Budeme však automaticky získavať údaje ako:

  • Internetovú doménu a IP adresu, z ktorej ste vstúpili do týchto www stránok
  • Typ prehliadača, ktorý používate
  • Typ operačného systému, ktorý používate
  • Dátum a čas Vašej návštevy
  • Adresu webovej lokality, ktorá odkazuje na tieto www stránky ak existuje
  • Vyhľadávací systém, ktorý používate

Všetky tieto informácie považujeme za súkromné; budú použité iba pre interné účely, ktoré majú slúžiť za na zlepšenie našich www stránok alebo služieb a produktov pre Vás.

Cookies 

Cookies sú informácie, ktoré www stránky uskladňujú na Váš pevný disk a Váš počítač si bude pamätať  informácie o Vašej návšteve. Neobsahujú žiadne osobné údaje. V prípade, že si neželáte tieto informácie zhromažďovať, vypnite si túto funkciu vo Vašom prehliadači.

Bezpečnosť 

BRAINVEST sa týmto zaväzuje prevádzkovať bezpečné online spojenie. Za týmto účelom udržiavame fyzické, elektronické a procedurálne zabezpečenie na ochranu informácií, ktorý sa to týka podľa príslušného zákona.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť 1.5.2008. Spoločnosť BRAINVEST si vyhradzuje právo kedykoľvek toto prehlásenie zmeniť.Každá takáto zmena bude platná a účinná okamihom uverejnenia na týchto www stránkach. Toto prehlásenie nenahradzuje Všeobecné podmienky používania a Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BRAINVEST a jej www stránok. V prípade akéhokoľvek sporu majú prednosť VPP a VOP.V prípade získania ďalších informácii o tomto prehlásení, kontaktujte nás prosím na .

Späť