Rozumieme vasim financiam

Cost cutting - Znižovanie nákladov 

Služba je koncipovaná s cieľom dosiahnuť komplexné znižovanie nákladov v organizácii.

Odbornosť cost cutting poradenstva spočíva predovšetkým v :

 • Procesná optimalizácia
 • Ocenenie procesov
 • Analýza vybraných nákladových položiek
 • Použitím metód
  (ABC – Activity Based Costing,
  ABM – Activity Based Management
  BPM – Activity Based Modeling )
 • Návrh opatrení na zníženie nákladov organizácie

Analyzovanie vybraných nákladových položiek v oblasti:

 • Upratovací servis
 • Doručovacie služby
 • Rozpočtový management
 • Poistenie
 • Office produkty
 • Tlačiarenské a baliarenské procesy
 • Telekomunikácie
 • Cestovanie
 • Time management
 • Energie
 • Nábor zamestnancov
 • Logistika
 • Bezpečnosť a ochrana pri práci
 • Dane…

Prínosy z realizácie riešení predpokladajú zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie, optimalizáciu potreby práce pre jednotlivé procesy a organizačné jednotky, identifikácia nákladov jednotlivých distribučných kanálov, vyčíslenie ziskovosti jednotlivých produktov, sprehľadnenie toku nákladov a podklad pre stanovenie ukazovateľov výkonnosti.

Späť