Rozumieme vasim financiam

Služby

Určovanie hodnoty podniku 

Oceňovanie podniku ako súboru hmotných a nehmotných zložiek podnikania sa realizuje z niekoľkých dôvodov:

  • Zmena právnej formy (zlúčenie, splynutie, rozdelenie podniku)
  • Kúpa a predaj podniku
  • Vklad podniku do novo založeného podniku
  • Určovanie bonity podniku
  • Iné účely daňové a pod.

Niekoľko najzákladnejších spôsobov ako ohodnotiť podnik:

  • Ohodnocovanie aktív
  • Ohodnotenie minulých príjmov,
  • Ohodnotenie možných budúcich príjmov,
  • Porovnávacie metódy (porovnateľné spoločnosti a porovnateľné transakcie),
  • Spôsob diskontovaného cash flow (DCF)

S cieľom dosiahnuť maximálne presných výsledkov je štandardom našej práce využívanie kombinácií niekoľkých spôsobov určovania hodnoty podniku, pričom niektoré využívané metódy neboli tu uvedené.

Presné určenie hodnoty je jedným z dôležitých aspektov M&A, nakoľko určenie hodnoty podniku má zásadný dopad na cenu za ktorú bude podnik ponúkaný, respektíve predaný.

Späť