Rozumieme vasim financiam

Služby

Project management 

Project management je zameraný na realizáciu procesov a jednotlivých činností pri príprave a realizácii zámerov v oblasti developmentu:

 • Rezidenčných projektov
 • Administratívnych budov
 • Výstavbe priemyselných parkov
 • Hotelov a ich príslušenstva
 • Športových parkov
 • a pod.

Zahŕňa v sebe množstvo krokov ktorých sledovanie, vyhodnocovanie, následné navrhovanie riešení s prípadnými korekciami majú za úlohu slúžiť k dosahovaniu plánovaných cieľov v oblasti časovej, nákladovej či prevádzkovej.

Nie je limitovaný aktuálnou fázou projektu, ale môže byť aplikovaný skoro kedykoľvek.

Vo všeobecnosti poznáme jeho použitie pri nasledovných fázach:

1. Predrealizačná fáza

 • identifikácia možností projektu
 • financovanie, časový harmonogram, marketing, ...

2. Realizačná fáza

 • Cash flow management (vrátane Price management)
 • Outsourcing management
 • Výber jednotlivých externých partnerov
  • Architekt
  • Stavebný dozor
  • Právne služby
  • a pod.
 • Kontrola služieb externých partnerov
 • Marketing management
 • Time management
 • Stavebný management

3. Porealizačná fáza

 • Asset management (manažment aktív a pasív)
 • Management nákladov a zisku
 • Exit strategy (stratégia ukončenia projektu za predpokladu, že investor bude chcieť z projektu vystúpiť)
Späť