Rozumieme vasim financiam

Investície

Private equity 

Spoločnosť sa zameriava na investície v regióne strednej a východnej Európy. Malé a stredne veľké spoločnosti naprieč všetkým sektorom sú vhodnou príležitosťou

Príkladom môže byť transakcia v objeme od 5 - 50 mil. SKK v jednom z nasledujúcich

Typov obchodov

 • Management buy-outs, buy-ins 
 • Rastový a expanzívny kapitál
 • Institution-led buy-outs
 • Rekapitalizácia a reštrukturalizácia
 • Franchising
 • Outsourcing a odčleňovanie
 • Start-ups

Kritéria

 • Životaschopný biznis plán
 • Profesionálny manažment s podnikateľským duchom
 • Významný potenciál rastu tržieb a zisku  
 • Osobitná alebo patentovaná technológia
 • Unikátny biznis koncept s jasnou víziou a stratégiou
 • Široká základňa zákazníkov a klientov
 • Finančná transparentnosť a dodržiavanie legislatívy a zákonov
 • Potenciál návratnosti vloženého kapitálu
 • Jasná exit stratégia

Investičný postup

 • Príprava a analýza podkladov a biznis plánu
 • Ohodnotenie firmy a návrh kapitálového vstupu
 • Due diligence
 • Finalizácia dokumentácie
 • Monitoring investície
 • Exit z transakcie po 3 – 5 rokoch.

Naše silné stránky

Náš tím odborníkov má bohaté skúsenosti v riadení jednotlivých transakcií s cieľom zabezpečiť pre investorov:

 • vyhľadávanie riešení a dosahovanie výsledkov
 • vnímanie a vyhodnocovanie príležitosti
 • porozumieť dynamike malých a stredných podnikov
 • vytváranie hodnoty cez partnerstvá s tímami manažérov

Hľadáme projekty

Spoločnosť BRAINVEST vytvára nadštandardné zisky pre svojich investorov.
Jej cieľom sú citlivo vyberané a prísne kontrolované investície do ziskových a dobre riadených spoločností. Výsledkom je zodpovedný a jasne dodržiavaný postup, ktorý sa obyčajne skladá z nasledovných fáz:

 • Vyhľadávanie investičných príležitostí
 • Financovanie akvizícií
 • Riadenie odkúpenej spoločnosti
 • Exit stratégia

V prípade, že máte pre nás zaujímavú ponuku, neváhajte nám zaslať jej krátky popis na

Príležitosť pre investorov

Stratégiou spoločnosti BRAINVEST je kupovať firmy so žiadnymi alebo skromnými ziskami, realizovať reštrukturalizáciu a následne ich odpredať vo fáze niekoľkonásobného rastu. Pre naše projekty hľadáme serióznych investorov.

Ak máte záujem sa podieľať na ďalšom raste, bude nám potešením sa Vám predstaviť bližšie. Kontaktujte nás prosím na

Späť