Rozumieme vasim financiam

Fúzie a akvizície

Prečo my? 

Naši konzultanti majú za sebou mnoho rokov skúseností a niekoľko desiatok úspešných transakcií v oblasti M&A. Naše databázy obsahujú záznamy o potenciálnych investoroch a vlastníkoch firiem, ktorí zvažujú odpredať svoje obchodné podiely.
Najmä vďaka týmto benefitom dokážeme efektívnejšie:

  • Posúdiť možnosti predaja Vašej spoločnosti a jej očakávanú cenu.
  • Prispôsobiť štruktúru a harmonogram transakcie.
  • Vybrať vhodných záujemcov.
  • Zvoliť správnu stratégiu jednania.
  • Prispôsobiť celý postup veľkosti spoločnosti (daňová optimalizácia, reálnosť účtovníctva, a i.)
  • Zpracovať a prezentovať informácie o predávanej spoločnosti tak, aby sme zdôraznili relevantné údaje z pohľadu investorov a obhájili požadovanú zmysluplnú cenu.

Je našou snahou prezentovať projekty čo najväčšiemu množstvu potenciálnych záujemcov, pričom samozrejme rešpektujeme unikátnosť každej ponuky. Práve preto prinášame našim klientom:

  • Úspory z rozsahu
  • Serióznosť a čestnosť
  • Dôvernosť informácií
  • Šetrenie času
Späť