Rozumieme vasim financiam

Fúzie a akvizície

Pre predávajúcich 

Chcete predať firmu? Alebo iba hľadáte finančného či strategického partnera? Chcete si zabezpečiť nové know-how? Zaistiť ďalší rozvoj a rast?
Naši konzultanti spolu s Vami zozbierajú vstupné informácie a pripravia najefektívnejšiu stratégiu ďalšieho postupu. Po prediskutovaní celého postupu s klientom, kde sú dohodnuté detaily transakcie, sa pristúpi k samotnému osloveniu potenciálnych záujemcov.
V prípade, že už rokujete s konkrétnym investorom, radi preberieme celú agendu za Vás:

  • Budeme viezť všetky rokovania
  • Sledovať dodržiavanie dohodnutého postupu a harmonogramu
  • Zabezpečíme Vám konzultácie pri posudzovaní návrhov investora
  • Spracujeme indikatívne ocenenie podniku pre Vaše potreby
  • Dohliadneme na právne aspekty transakcie

Je pre nás prvoradé dbať v každom okamihu na zabezpečenie maximálnej diskrétnosti informácii a zámerov. Čomu zodpovedajú naše interné procesy a ochranné mechanizmy.

Budeme poctení, ak nám predstavíte Vašu spoločnosť, ktorej profil nám zasielajte na:

Späť