Rozumieme vasim financiam

Služby

Financovanie dlhu 

Spoločnosť BRAINVEST poskytuje poradenstvo spoločnostiam pri získavaní dlhového financovania od bánk a iných spoločností v rámci štruktúrovaných transakcií a komplexných finančných stratégií.

BRAINVEST berie do úvahy samotné investičné zámery klienta, služby poskytované trhom, ako aj existujúce vzťahy s bankami k navrhovaniu, čo možno najefektívnejších finančných transakcií. Aktívne podieľanie sa spoločnosti BRAINVEST na každej transakcii, zúčastňovanie sa všetkých rokovaní, pričom interaktívne zasahuje do rozhodovacieho procesu, vrátane určenia ceny, či iných nefinančných aspektov, prispieva k väčšiemu pohodliu klienta, ako aj k efektívnejšiemu výberu finančného partnera.

Základné kroky:

  • určenie prioritných cieľov
  • výber nástrojov
  • príprava podkladov a žiadosti o indikatívnu ponuku
  • oslovenie bánk
  • ohodnotenie finančných a nefinančných parametrov jednotlivých bankových ponúk
  • dojednávanie detailných podmienok
  • získanie záväzných ponúk
  • doporučenie finančného partnera
  • asistencia pri príprave úverovej zmluvy vrátane právneho servisu
  • podpis zmluvy
Späť