Rozumieme vasim financiam

Služby

Finančný outsourcing 

Je spôsob, ako čo najefektívnejšie využiť externé služby pri:

 • príprave investičných zámerov
 • financovaní prevádzky
 • reštrukturalizácii svojich finančných zdrojov
 • optimalizácii finančných nákladov
 • využívaní majetku firmy na krytie záväzkov: Collateral management
 • posudzovaní rizík nových projektov
 • príprave úverovej dokumentácie
 • riadení vzťahu medzi bankou a klientom: CB - management
 • právnom servise spojenom s vyššie menovaným

Výhody:

Kľúčovú úlohu pri poskytovaní outsourcingových služieb hrajú požiadavky klienta.

Klient je ten, ktorý definuje:

 • čo potrebuje
 • ako si to predstavuje
 • kedy by to potreboval zrealizovať
 • aké sú jeho možnosti finančne projekt zabezpečiť
 • ako bude pripravený splácať svoje záväzky
 • akú požaduje návratnosť
 • čoho sa chce v prospech projektu vzdať
 • koľko by ho to malo stáť

Definovaním všetkých aspektov problému a identifikovaním najväčších rizík a hrozieb sa do značnej miery dá predísť zbytočným časovým a v neposlednom rade aj finančným stratám.

Samotné angažovanie odborníka šetrí čas a prostriedky klienta, ktorý môže svoje vnútorné zdroje využiť na core aktivity. Potom nie je nutné zamestnávať, vzdelávať a využívať svojich zamestnancov počas celého roka, pričom je známe, že „projekt“ bude trvať len niekoľko mesiacov.

Znalosť finančného trhu a podmienok na ňom, dávajú expertom do rúk argumenty, ktoré spolu s jasným definovaním požiadaviek klienta zjednodušujú proces výberu, tvorby, ako aj implementácie najvhodnejšej finančnej stratégie, ale zároveň pomôžu finančným inštitúciám prispôsobiť ich ponúkané produkty a služby klientovým potrebám.

Späť